Rondeveien hyttefelt

Det er og mulig å kjøpe bare tomt og sette opp hytte etter eget ønske innenfor retningslinjene for byggeskikk i feltet.
Alle tomtene er ferdig med vei, vann og kloakk